Britt rutten

In 2011 studeerde ik af als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie voor volwassenen. Daarnaast ben ik cognitief gedragstherapeute en heb ik een opleiding Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnia gevolgd, gericht op het behandelen van slaapproblemen.

Ik richt me tot iedereen die problemen ervaart in zijn dagelijkse leven en daar actief mee aan de slag wil. Samen zoeken we naar inzichten, oplossingen, en nieuwe vaardigheden of technieken die jou helpen omgaan met je moeilijkheden. Zo werken we stapsgewijs toe naar jouw doel. 

Groepspraktijk Remise - Onze werking

Doelgroep

Jongvolwassenen
volwassenen

DIPLOMA’S EN LIDMAATSCHAPPEN

 • Master Klinische en gezondheidspsychologie voor volwassenen (KU Leuven)
 • Cognitief gedragstherapeut (KU Leuven)
 • Cognitieve gedragstherapie voor Insomnia
 • Erkend als Klinisch Psycholoog bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882112018)
 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Ann Haenen

In 2000 studeerde ik af als Bachelor Orthopedagogie. Mijn drang naar kennis bleef bestaan en de jaren nadien volgde ik een postgraduaatopleiding gezinsgericht werken. Na een jaar intensieve supervisie te hebben gevolgd startte ik de 4-jarige opleiding contextuele therapie bij leren over leven in Antwerpen. In de loop der jaren kreeg ik de kans om meerdere kortstondige opleidingen te volgen die gerelateerd zijn aan opvoedingsproblemen, hechtingsproblemen, veiligheid in gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen,….

De laatste jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in “rouw en verlies”, voornamelijk bij jongeren en volwassenen. Mijn hart binnen mijn therapeutisch werkt ligt hier.  

Naast een tweejarige opleiding therapeutisch werken met rouw en verlies, nam ik meermaals deel aan meerdaagse workshops rond rouw. In het bijzonder “verlaat verdriet” en volwassenen die op jonge leeftijd één of beide ouders hebben verloren.

Groepspraktijk Remise - Onze werking

Doelgroep

Adolescenten
Volwassenen

AAnbod

 • Rouw- en verlies adolescenten en volwassenen
 • Rouw en verlies in zijn brede betekenis. Zowel in het heden als in het (verre) verleden
 • Neerslachtigheid en depressie, laag zelfbeeld/faalangst, ingrijpende gebeurtenissen,…

DIPLOMA’S EN LIDMAATSCHAPPEN

 • Bachelor Orthopedagogie
 • Post graduaat gezinsgericht werken
 • Contextuele Therapie
 • Therapeutisch werken met rouw en verlies UZ. Leuven
 • Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezinstherapie en Systeemcounseling
 • Overeenkomst met CM en De Voorzorg voor gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie bij kinderen en jongeren. Volwassenen kunnen genieten van een gedeelde terugbetaling van de CM

Binnen de praktijk van Remise werk ik hoofdzakelijk op dinsdag. Afwisselend in de voormiddag en/of namiddag of vroege avond (laatste afspraak om 18u).

Pieter Verbeeck

Ik doe de coördinatie in de groepspraktijk en werk er als relatie-en gezinstherapeut. Daarnaast werk ik ongeveer 20 jaar binnen jeugdzorg. Doorheen de tijd heb ik ervaren dat heel veel mensen zich op een bepaald moment in hun leven niet goed voelen. De vele gesprekken met jongeren, volwassenen en gezinnen hebben me ervan overtuigd dat contact maken, even kunnen gaan zitten en tijd maken om écht stil te staan een grote impact kan hebben op momenten dat iemand zich niet goed voelt. Hoeveel pijn, verdriet, zwaarte er soms ook mee gepaard gaat, ik vind het een mooi beroep. Ik heb de eer om getuige te zijn van wie mensen/gezinnen echt zijn en van de energie die ze steken in het vinden van een nieuw evenwicht of perspectief.

Groepspraktijk Remise - Onze werking

Doelgroep

jongeren
jongvolwassenen
volwassenen
koppels
gezinnen

Aanbod

 • Individuele therapie bij spanningsklachten, stress, burn-out, emotionele moeilijkheden, depressieve gevoelens, traumatische ervaringen, zorgen binnen gezinsrelaties, gevoel vast te zitten, slaapproblemen, perfectionisme, onzekerheid, woedebuien, problemen binnen de werksfeer
 • Relatietherapie: aanhoudende ruzies, overspel, gebroken vertrouwen, doorbreken van dagelijkse sleur, moeite met intimiteit, verstikkende relatie, onbegrip en irritatie, vastlopende communicatie, naast elkaar doorleven
 • Gezinstherapie: ernstige conflicten, langdurige periodes van spanning, verlies van een gezinslid, zorgen binnen de ouder-kindrelatie, moeilijke scheidingen, omgaan met ziekte en verlies, gezinsgeheimen, spreken over beladen thema’s

DIPLOMA’S EN LIDMAATSCHAPPEN

 • Bachelor Orthopedagogie
 • Contextueel Psychotherapeut
 • Emotionally Focused Therapy
 • Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezinstherapie en Systeemcounseling
 • Overeenkomst met CM voor gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Overeenkomst met De Voorzorg voor gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie bij kinderen en jongeren.

Maartje Waterschoot

In 2011 studeerde ik af als Orthopedagoog en sindsdien ben ik werkzaam binnen de Integrale Jeugdzorg. In mijn huidige job leg ik mij toe op het begeleiden van pleegkinderen, hun ouders en pleeggezin. Na een aantal jaar kwam de ambitie voor een nieuwe uitdaging en besliste ik om te starten met een vierjarige therapieopleiding binnen de relatie-, gezins- en systeemtherapie. Ondertussen werk ik met veel plezier in de groepspraktijk. Ik haal voldoening uit het werken met mensen en geloof in de kracht van een luisterend oor en begrip in combinatie met een verhelderende, kritische kijk. Tot slot vind ik het mooi te zien hoe mensen eigen krachten terugvinden en de blik op hun leven verruimen. En dit tot ze zich na een tijd terug sterk genoeg voelen om op eigen benen verder te kunnen.

Groepspraktijk Remise - Onze werking

Doelgroep

Jongeren
(Jong)volwassenen
koppels
gezinnen

Aanbod

 • Individuele, relationele en/of gezinsgerichte therapeutische begeleiding bij: niet goed in je vel zitten, emotionele moeilijkheden, relationele moeilijkheden, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen, moeilijke scheidingssituaties, verstoorde ouder-kind relatie, ouderproblemen, hechtingsproblemen, trauma, stemmingswisselingen/depressie, gedragsproblemen, identiteitsproblemen

DIPLOMA’S EN LIDMAATSCHAPPEN

 • Bachelor en Master in de Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
 • Relatie-, gezins- en systeemtherapeut i.o.(Interactie Academie Antwerpen)
 • Bijkomende opleidingen: Het contextuele gedachtegoed, werken met Duplo, Oplossingsgericht werken en Signalen van Welzijn en Veiligheid, Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet, Infant Mental Health
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 • Overeenkomst met CM en de Voorzorg voor gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie

Evie Heeren

Ik ben Evie Heeren, geboren in 1978 en wonende te Peer. In 2001 studeerde ik af als licentiate in de Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Enkele jaren geleden volgde ik het Postgraduaat autisme aan de KHLim, tevens ben ik gezins-en relatietherapeute in opleiding.

Na enkele jaren gewerkt te hebben als pedagoge binnen een internaat en volwassenenwerking voor personen met een verstandelijke beperking, ging ik in 2003 aan de slag in een school voor buitengewoon basisonderwijs. Ik maakte een zijsprong naar het gewoon secundair onderwijs, binnen de leerlingenbegeleiding en werkte binnen het CLB. Hierna keerde ik terug naar het buitengewoon onderwijs, waar ik dagelijks nog steeds samenwerk met leerkrachten, ouders en andere hulpverleners om elk kind de beste ontwikkelingskansen te bieden.

Het werken in deze praktijk geeft me hiernaast de kans om ook op een therapeutische manier aan de slag te gaan met individuen en gezinnen.

Groepspraktijk Remise - Onze werking

Doelgroep

Kinderen
jongeren
volwassenen
koppels
gezinnen       

Aanpak

Elk gezin maakt lastige periodes mee en elk persoon ervaart soms moeilijkheden, die mogelijks kunnen doorwegen binnen een gezin. Een plotse gebeurtenis, een moeilijke situatie of een aanslepend probleem kan ervoor zorgen dat je als individu of gezin door een lastige periode gaat.

Ik wandel een tijdje mee op jullie weg, en ga mét jullie op zoek naar inzichten, sterktes en perspectief.

Ik geloof erg in de kracht van interacties tussen mensen. Dit betekent dat ik niet steeds individueel werk maar, wanneer nodig, ook gezinsleden zal betrekken in het therapeutisch proces.

Graag nodig ik je/jullie uit voor een kennismakingsgesprek. Hier gaan we in op de vragen en verwachtingen die aanwezig zijn en bekijken we het praktische stukje. Nadien kan er een therapeutisch proces opstarten, dat we gezamenlijk dragen, met veel respect voor jullie keuzes, tempo, mogelijkheden en grenzen!

DIPLOMA’S EN LIDMAATSCHAPPEN

 • Licentiate in de Pedagogische Wetenschappen
 • Postgraduaat ‘Autisme en randnormale begaafdheid’ (KHLim)
 • Relatie- en gezinstherapeute i.o. (Rapunzel vzw)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 • Overeenkomst met De Voorzorg voor gedeeltelijke terugbetaling van psychotherapie bij kinderen en jongeren

Contacteer ons

Een afspraak maken kan telefonisch, per mail of via ons online aanmeldingsformulier.

Contact