Individuele therapie voor kinderen

Bij spanning en stress (piekeren, burn-out, …); neerslachtigheid en depressie; stemmingswisselingen en woedebuien; identiteit (onzekerheid, faalangst, een laag zelfbeeld, …); angststoornissen en fobieën; problemen binnen de werksfeer; sociale vaardigheden en assertiviteit; omgaan met trauma, ziekte, rouw en verlies; dwangklachten en perfectionisme; zorgen binnen gezinsrelaties; emotionele en relationele moeilijkheden; slaapproblemen; …

Je kan hiervoor terecht bij:

Maartje

Evie

Tine

Individuele therapie voor adolescenten en volwassenen

Bij spanning en stress (piekeren, burn-out, …); neerslachtigheid en depressie; stemmingswisselingen en woedebuien; identiteit (onzekerheid, faalangst, een laag zelfbeeld, …); angststoornissen en fobieën; problemen binnen de werksfeer; sociale vaardigheden en assertiviteit; omgaan met trauma, ziekte, rouw en verlies; dwangklachten en perfectionisme; zorgen binnen gezinsrelaties; emotionele en relationele moeilijkheden; slaapproblemen; …

Je kan hiervoor terecht bij:

Maartje

Evie

Ann

Pieter

Gezinstherapie

Bij opvoeding en gedragsproblemen; communicatie; ernstige conflicten; langdurige periodes van spanning; zorgen binnen complexe of verstoorde gezins- of ouder-kindrelatie; scheiding; nieuw samengestelde gezinnen; omgaan met rouwen, ziekte en verlies; …

Je kan hiervoor terecht bij:

Maartje

Evie

Pieter

Partner- en relatietherapie

Bij aanhoudende ruzies, overspel, gebroken vertrouwen, het doorbreken van dagelijkse sleur, moeite met intimiteit, een verstikkende relatie, onbegrip en irritatie, vastlopende communicatie, …

Je kan hiervoor terecht bij:

Maartje

Pieter

Rouwbegeleiding (individueel en in groep)

Samen gaan we op zoek naar hoe je weer de kracht kan vinden om levensverhalen te laten verder leven en relaties na de dood nog verder vast gehouden kunnen worden.

Je kan hiervoor terecht bij:

Ann

Opvoedingsondersteuning

Gezinnen met specifieke of vaak voorkomende opvoedingsproblemen kunnen hiervoor beroep op ons doen. We bekijken dan samen welke de meest passende vorm is om met de opvoedingsproblemen aan de slag te gaan.

Je kan hiervoor terecht bij:

Maartje

Evie

Tine

Contacteer ons

Een afspraak maken kan telefonisch, per mail of via ons online aanmeldingsformulier.

Contact